Linux op de desktop bij X Vrije Software Middag


20 februari 2003
De grafische werkomgeving van Linux staat op zondag 2 maart centraal op de 'X Vrije Software Middag' in Cultureel Centrum de X. Linux is al lang niet meer het lelijke eendje dat alleen via een 'commandline' te gebruiken is. In rap tempo zijn volwaardige grafische 'windows' omgevingen ontwikkeld. Sprekers zijn Fabrice Mous, Rob Kaper en Rinse de Vries die allen meewerken aan het zgn. KDE project, een van de meest gebruikte grafische omgevingen. Aan bod komen zaken als de structuur van de grafische desktop en verschillende windowmanagers, met de nadruk op KDE en de Nederlandstalige versie.

De middag begint om 14.00 uur, toegang gratis. Om 14:15 is er een korte presentatie over de actuele stand van zaken van het Wireless Leiden project. Dit netwerk wordt gebouwd op basis van vrije, 'open source' software. Er is veel gelegenheid voor het stellen van vragen en over het gebruik van Vrije Software.

Over de X Vrije Software Middag:

Elke eerste zondag van de maand wordt in Cultureel Centrum de X, Apothekersdijk 33a, Leiden van twee tot vier de Vrije Software Middag gehouden, met lezingen en ruimte voor vragen en discussie. Ook voor wie hulp wil bij praktische problemen. Er is ook gelegenheid meer te weten te komen over het Wireless Leiden project: het opzetten van een draadloos computernetwerk voor Leiden en omgeving.

Over vrije software:

Vrije software is software waarbij de gebruiker alle vrijheden krijgt om de software onbeperkt te gebruiken, te kopiëren, met anderen te delen en – desgewenst – te veranderen of te laten veranderen. Essentieel is dat de broncode beschikbaar is en er geen licentierechten betaald hoeven te worden. De doorbraak van vrije software naar de zakelijke markt is de ingrijpendste verandering in de ICT-industrie van de laatste jaren. Vrije software is niet per se software die geschreven is voor het Linuxbesturingsssysteem. Er is ook veel vrije software die op Windows of Solaris (Unix) draait.

Over Linux:

Linux is het vrije, 'open source' computerbesturingssysteem dat de laatste jaren veel aandacht krijgt als serieuze vervanger van commerciële, dure besturingssystemen. Microsoft noemt het vijand nummer 1. Andere grote ICT bedrijven als IBM, HP, Sun, Oracle, Silicon Graphics, SAP, etc. hebben juist Linux en andere vrije. 'open source' software erkend als een interessant alternatief. In korte tijd heeft Linux een aanzienlijk deel van de zakelijke (server-) markt weten te veroveren. Hoewel het aandeel bij de desktop-systemen klein is, worden ook hier snelle vorderingen gemaakt. De laatste distributies laten dit duidelijk zien. Linux en vrije, open-source software is inmiddels ook een aantrekkelijk alternatief voor de thuisgebruiker, met name vanwege de kostenbesparing.

Over de Stichting Wireless Leiden:

De Stichting Wireless Leiden (www.wirelessleiden.nl) is een groep deskundige vrijwilligers die een draadloos computernetwerk bouwt voor Leiden en omgeving. Tien keer zo snel als Internet en tien keer zo goedkoop.