Scholen in Leiden draadloos verbonden

6 november 2003.
In Leiden is een proef waarbij de computernetwerken van twee scholen draadloos met elkaar worden verbonden, met succes afgerond. De twee locaties van de Lucas van Leyden basisschool, die bijna een kilometer uit elkaar liggen, zijn beide aangesloten op het draadloze netwerk van Wireless Leiden. Er is een zogenaamd 'virtueel privé netwerk' opgezet waardoor op een veilige manier gegevens kunnen worden uitgewisseld. Het is nu onder andere mogelijk om een gemeenschappelijk leerlingenadministratiesysteem te gebruiken, dat op beide locaties geraadpleegd en onderhouden kan worden. De toegang tot het netwerk en de verbinding is goed beveiligd door encryptie en firewalls.

De proef is opgezet door De Digitale Sleutel (DDS), de ICT-serviceorganisatie voor de scholen in Leiden e.o., samen met de Stichting Wireless Leiden en het R@STO.
“Het is een groot probleem voor veel scholen dat ze verspreid over de stad zitten. Hoe kun je die computernetwerken tegen redelijke kosten aan elkaar koppelen? Vaste lijnen zijn niet te betalen, draadloos is stukken goedkoper en ook veel sneller op te zetten.” zegt John Kranenburg, van DDS. “Maar zonder de kennis, de inzet en het netwerk van Wireless Leiden hadden we dit niet voor elkaar gekregen”. Door gebruik te maken van dit open netwerk zijn niet alleen de twee locaties met elkaar verbonden maar kunnen in de toekomst ook verbindingen gemaakt worden met bijvoorbeeld andere scholen, bibliotheken, docenten, ouders en leerlingen thuis. Mits die natuurlijk ook aangesloten zijn. Daarvoor is een vervolgplan opgesteld waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden.

Over de Stichting De Digitale Sleutel, www.digitalesleutel.nl

In "De Digitale Sleutel" werken besturen en scholen voor basisonderwijs en de grootste scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs in Leiden samen aan de ontwikkeling van ICT. Sinds de start van het samenwerkingsverband, in november 2000, zijn gezamenlijk stappen gezet op het gebied van infrastructuur, hardware en onderwijsinhoudelijke toepassingen. In de opzet van dit samenwerkingsverband is nadrukkelijk rekening gehouden met mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal deelnemende scholen. Ook voor scholen buiten de gemeente Leiden bestaat de mogelijkheid tot toetreding tot dit ICT-samenwerkingsverband.

Over R@STO, www.rasto.nl.

R@STO is het samenwerkingsverband van het primair en voortgezet onderwijs en het ROC Leiden. R@STO staat voor Regionaal @utomatiserings-STeunpunt voor het Onderwijs. Het R@STO zorgt met behulp van MBO en HBO-stagiaires voor het onderhoud en beheer van het computerpark van de bij DDS betrokken scholen. Op het ROC Leiden worden verschillende opleidingen voor ICT verzorgd, bijvoorbeeld voor netwerkbeheerder en systeembeheerder. De deelnemers van deze opleidingen worden niet alleen theoretisch opgeleid, maar ook praktisch door stages bij de scholen.

Over de Stichting Wireless Leiden, www.wirelessleiden.nl

De Stichting Wireless Leiden stelt zich ten doel een goedkoop, snel, draadloos netwerk voor Leiden en omgeving te realiseren, op coöperatieve basis. Het is een zelfstandig netwerk dat technisch naadloos aansluit op Internet, maar ook zeer geschikt is voor lokale communicatie binnen de regio Leiden. Wireless Leiden heeft geen winstoogmerk, draait volledig op onbezoldigde vrijwilligers en richt zich op de infrastructuur en niet op de diensten.