Draadloos netwerk voor Jacobswoude compleet

9 september 2005
De inwoners van Jacobswoude kunnen nu beschikken over een lokaal draadloos netwerk, dat bovendien een integraal onderdeel uitmaakt van het 'Wireless Rijnland' regionetwerk rondom Leiden. Burgemeester Wiebosch verricht vandaag de officiële opening tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leimuiden. De vrijwilligers van Wireless Jacobswoude hebben dit netwerk opgezet, samen met Wireless Leiden en met steun van de provincie Zuid-Holland, bibliotheekorganisatie Probiblio en gemeente Jacobswoude.

Wie contact maakt met het netwerk heeft daarmee toegang tot Internet, kan bestanden uitwisselen met andere gebruikers en heeft dankzij de medewerking van Probiblio ook vrij toegang tot allerlei digitale kranten en tijdschriftarchieven van de bibliotheek. Dit laatste is uniek. Bibliotheken kunnen hun digitale informatie alleen aanbieden aan inwoners van de eigen gemeente. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Internet is het draadloze netwerk alleen lokaal toegankelijk, zodat er geen restricties hoeven te gelden voor het gebruik van de bibliotheekbestanden.

De gemeente Jacobswoude omvat de kleine kernen Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge. In deze plaatsen zijn in totaal een tiental netwerkknooppunten geplaatst die zowel onderling als met het draadloze regionetwerk van Wireless Leiden, Rijnwoude, Alphen a/d Rijn en Katwijk verbonden zijn. Er is twee jaar aan het project gewerkt. De Stichting Wireless Jacobswoude hoopt hiermede een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de kleine kernen. Ze heeft aangetoond dat het concept werkt. De volgende stap is om het gebruik van het netwerk te stimuleren en zo de betrokkenheid en participatie van de burger bij zijn/haar gemeenschap te bevorderen.

De Stichting Wireless Jacobswoude is een non-profit organisatie die een draadloos netwerk in de gemeente Jacobswoude wil faciliteren. Door het plaatsen van antennes op een aantal hoge lokaties kunnen de inwoners, bedrijven en instellingen een verbinding maken naar dit netwerk. Het unieke is de hoge snelheid en de bereikbaarheid in de kleine kernen en buitengebieden. Zie ook www.wirelessjacobswoude.nl

De Stichting Wireless Leiden faciliteert een goedkoop, snel, draadloos netwerk voor Leiden en omgeving op coöperatieve basis. Het is een zelfstandig, open netwerk dat technisch naadloos aansluit op Internet. Wireless Leiden heeft geen winstoogmerk en richt zich op de infrastructuur en niet op de diensten. Zie ook www.wirelessleiden.nl

Het in Hoofddorp gevestigde ProBiblio is een dienstverlenende organisatie die een bijdrage levert aan het eigentijds en professioneel bibliotheekwerk. Zij doet dit in opdracht van en in samenwerking met de openbare bibliotheken en provinciebesturen van Zuid- en Noord-Holland. Een van de kerntaken is het faciliteren van de ICT voor alle 180 aangesloten bibliotheekfilialen en 9 bibliotheekbussen. Zie ook www.probiblio.nl