Kerstnachtdienst Pieterskerk rechtstreeks uitgezonden naar Zorgcentrum Rijn en Vliet

26 december 2005
Voor het eerst konden dit jaar de bewoners van Zorgcentrum Rijn en Vliet de kerstnachtdienst in de Pieterskerk meemaken. Vrijwilligers van Wireless Leiden zorgden voor een directe video-verbinding via het draadloze netwerk. In het Zorgcentrum werd het beeld geprojecteerd in de recreatiezaal, waar de senioren de dienst van de Leidse Binnenstadsgemeente bijwoonden. Ze waren erg blij dat ze de sfeervolle dienst zo konden meemaken.

Het was de eerste officiële uitzending in het kader van het zogenaamde 'Open Kerk' project van Wireless Leiden. Dit project heeft tot doel regelmatig kerkdiensten en andere Leidse evenementen rechtstreeks uit te zenden via het draadloze netwerk. Vorige week werd al proefgedraaid door het adventsconcert van de Leidse Cantorij uit te zenden vanuit de Hooglandse Kerk. De komende tijd zullen vrijwilligers van Wireless Leiden, de Leidse binnenstadsgemeente en Zorgcentrum Rijn en Vliet nog een aantal kerkdiensten gaan uitzenden om ervaring op te doen met deze nieuwe techniek. Daarbij zal ook gewerkt worden aan het uitzenden naar meerdere zorgcentra tegelijk.

Het uitzenden van videobeelden is een belangrijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de aloude kerktelefonie. Bovendien zijn er, afgezien van de eenmalige investering in apparatuur, geen kosten verbonden aan het gebruik van het Wireless Leiden netwerk.

Het 'Open Kerk' project werd mede mogelijk gemaakt door een 'Digitale Pioniers' subsidie van de Stichting Nederland Kennisland.

Over de Stichting Wireless Leiden, www.wirelessleiden.nl

De Stichting Wireless Leiden stelt zich ten doel een goedkoop, snel, draadloos netwerk voor Leiden en omgeving te realiseren, op coöperatieve basis. Het is een zelfstandig netwerk dat technisch naadloos aansluit op Internet, maar ook zeer geschikt is voor lokale communicatie binnen de regio Leiden. Wireless Leiden heeft geen winstoogmerk, draait volledig op professionele vrijwilligers en richt zich op de infrastructuur en niet op de diensten.